Close

על הניסים-פוסט

יוצא שאני כותב הרבה פוסטים ארוכים בפייסבוק. הבעיה עם הפייסבוק שהדברים נקברים בפיד שלי ושל החברים שלי. לכן אני צריך מקום לרכז את הכל ועוד.

אז מי אני?

בן תרבות צרפתית, יהודית-תוניסאית, קצת חרדית וישראלית. אוהב לענות על ה20 השאלות עם חברים בארוחת שבת. יודע להכין גם קרפים וגם מוס שוקולד. מתמחה בנושא עליות לארץ. שומר שבת וכשרות בגלל הרגש הלאומי. מתפלל במניין שיוויוני בגלל הרגש הליברלי. קצין. צופיפניק. מתפקד ליכוד. ירושלמי גאה. מאוהב באשתו. יכול לחפור שעות על הסוציולגיה של הקהילה היהודית בצרפת, אפליית עולי ארצות האסלאם בארץ, כישלון קליטת עולי אתיופיה, סיבות לחיבור בין הרוויזיוניסטים לפריפריה הישראלית וכדומה. אוהב פוליטיקה ובמיוחד ערוץ הכנסת ובמיוחד “זוג או פרט”.

אני אפסיק כאן כי כבר מרגיש לי קצת מתנשא מצידי.

חיפוש לפי נושא

חיפוש לפי חודשים

עקבו אחריי ברשת

Twitter

קצת קשה לי ההגבלה במספר האותיות, אבל אני משתדל

Linkedin

תוכלו למצוא את הקו”ח שלי.

Facebook

פה רוב פעילותי.