Close

29/11/2016

כ”ט בנובמבר, חרטה

לפני כמה שנים, במסגרת של משלחת הסברה, יצאה לי לשוחח עם סטודנט בבית ספר לעיתונאות הכי חשוב בצרפת. בשיבילו היה ברור שמדינת ישראל ניתנה על ידי המערב ליהודים כמקלט אחרי השואה. “אנחנו נתנו לכם” חזר בפיו.

התפיסה הזאת, שישראל היא סך הכל מקלט ליהודים הנרדפים שהעולם/המערב נתן, היא מקור העיקרי של האנטישמיות המודרנית ומערערת את עצם לגיטימיות הקיום של מדינה ישראל. החגיגות בכ”ט בנובמבר רק מחזקות את התפיסה המוטעת והבעייתית הזאת. 

הזכות שלנו על ארץ ישראל איננה מבוססת כלל על נדיבותם של אומות העולם. בדיוק כמו שאף אחד לא נתן את צרפת לצרפתים או גרמניה לגרמנים, אדרבא שארץ ישראל לא צריכה להינתן לעם ישראל. בזמן שביערות אירופה חיו שבטים ברברים, לישראל כבר הייתה מדינה מסודרת עם שלטון מרכזי וחזק. אפילו את הכרתם והסכמתם של האומות בכ”ט בנובמבר למדינה היהודית איננו צריכים. איש אינו צריך אישור והכרה של השכנים להחזיק ולהשמיש את רכושו שלו.

המקור המשפטי של זכויותינו על הארץ, על שני גדותיה, אינו נמצא בהחלטת של הכ”ט בנובמבר. משפטית, אותה החלטה לא שווה את מחיר הנייר עליה היא הודפסה.
אם כבר בסיס משפטי, המאפשר לנו עד היום לספח את יהודה ושומרון מתי שרק נרצה בכך, אז חוזה וועידת סן רמו המייעד את השטח להקמת בית לאומי לעם היהודי, בתאריך 24 לאפריל 1920.

אז מה היה לנו בכ”ט בנובמבר חוץ מתחילתה של מלחמה עקובה מדם? כלום. במקום לחגוג ביום הזה, יש לזכור שהיא נתנה את אות למחלמת הקוממיות שהתחילה בפשע מלחמה ערבי (רצח 5 נוסעי אגד) והמשיך באותו הסגנון. כמו שאיננו חוגגים את המתקפה הערבית ביום כיפור 1973 אלא מקיימים טקסי אזכרה, כך ראוי לגבי ההתקפה הערבית ב-30 בנובמבר 1947, תוצאה ישירה מהחלטת יום שלפני והמלחמה שתחילתה היא סימנה. ואם כבר, כל המלחמה הזאת, וגם הבאות, היא תוצאה של המדיניות האנטי-יהודית של אומות העולם ובמיוחד של בריטניה.

היו מכירים באמת בזכות שלנו לפי החלטת שלהם עצמם בוועידת סן-רמו, לא היו גונבים לנו את עבר הירדן המזרחי, לא היו סוגרים את השערים לעליה, לא היו פותחים אותם לרווחה להגירה הערבית, לא היו מגבילים את ההתיישבות ולא היו משתפים פעולה עם הטרור וההקפות הערביות, לא היו מחרימים אותנו אז ועד היום.

תגובות

תהיה הראשון להגיב!

avatar