Close

27/08/2016

על תנועות ברסלב וחב”ד ותפקידם החברתי

FB_IMG_1472214887868

עם האחיין בדרך לאומן

השבוע אחייני התחתן. אחייני שאני אוהב, נ-נח. רק בן 19, הוא נוסע פעם בחודש לאומן, וימיו מלאים רק בהפצת תורתו של רבי נחמן. על צבא אין מה לדבר. אני, אפילו אם נסעתי איתו לאומן לבקשתו ועל מנת להבין אותו יותר, לא מסכים עם דרכו. הייתי מעדיף לראות אחייני בפלס”ר גולני.

עדיין, אני חושב שלתנועות כמו ברסלב או חב”ד, אליהם אידאולוגית ומעשית אני מתנגד, יש תפקיד חשוב בחברה בריאה.

בכל ההיסטוריה ובכל החברות האנושיות המורכבות היו ‘מסדרים’ למינהם אשר קיבלו את אלו שלא מצליחים לציית למסגרות הנורמטיביות, חיפשו את עצמם ועוד. למסדרים האלו היו תפקידים חברתיים מועילים גם לכלל החברה. טיפול בחולים ובעניים, הפצות של ידע ותפיסות ועוד. לדוגמה, לאירופה הפרה-מודרנית היו מסדרי נזירים שונים ומשונים. בהודו של היום מסתובבים נזירים למיניהם. בחברות המוסלמיות יש את הסופיות.

כמובן, בחברה בריאה, אסור שמסדרים אלו יתפשטו יותר מידי. ראו הודו לדוגמה או חיסול הטמפלרים על ידי מלך צרפת. מאידך, הסתרתם ומחיקתם על ידי החברה המודרנית, לדעתי, יצר בעיות אחרות כמו התפשטות עבריינות “סתמית”. משמע, שלדעתי, בחברה המסורתית יש יותר אלימות אולי, אך לכל התנהגות אלימה, יש סיבה: כבוד המשפחה לדוג’ בחברה הערבית. לעומת זאת, לעבריינות בחברה המודרנית אין סיבות של ממש לפעמים מעבר ליצר העבריין הצעיר והמשועמם.

אי לכך, אני מקבל את קיומם בחברה היהודית היות שבעצם מדובר במעין שסתום בטיחות חברתי חשוב.

פורסם בפייסבוק.

 

תגובות

תהיה הראשון להגיב!

avatar